Úřední deska

Zápis do 1. třídy

» » 24. březen 2020

Vážení rodiče.

Vzhledem k mimořádným opatřením vlády ČR situace vyžaduje organizovat zápisy do 1.tříd bez osobní přítomnosti dětí i zákonných zástupců ve škole. Proběhne tedy pouze formální část zápisů, motivační část se neuskuteční.
Podle § 37 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, je možné podání (tj. žádost o přijetí k základnímu vzdělávání) učinit písemně nebo v elektronické podobě.
Přihlášku je možné doručit do ZŠ následujícími způsoby:

1. do datové schránky školy (každá škola má svou datovou schránku)
2. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email!)
3. poštou, případně lze osobně vhodit do uzamčené poštovní schránky umístěné na dveřích školy vedle zvonků
4. osobní podání pouze v nezbytném případě a po předchozí tel.domluvě 731 560 966

Na webových stránkách ZŠ Mýto jsou ke stažení 2 dokumenty nutné k podání žádosti:
1. Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání
2. Zápisový list

V případě odkladu povinné školní docházky stáhněte z webu tiskopis s názvem: Žádost o odklad začátku povinné školní docházky, ke kterému je nutno doložit doporučení PPP a doporučení pediatra/klinického psychologa.

Každou žádost škola označí registračním číslem, které zákonný zástupce obdrží e-mailem uvedeným na žádosti.
Termín pro podání žádostí je stanoven od 1.4.2020 do 20.4.2020.