Úřední deska

Informace pro rodiče ze zápisu do 1. tř.

» » 29. duben 2020

Vážení rodiče, zákonní zástupci

v nejbližších dnech na vámi uvedený mail, či tel.číslo obdržíte registrační číslo (pokud jste ho již neobdrželi), pod kterým je evidováno vaše dítě ve správním řízení k přijetí k základnímu vzdělávání. Do 11.5. bude zde na úřední desce a na vstupu do školy zveřejněno rozhodnutí o přijetí nebo odkladu vašeho dítěte a bližší informace pro vás k dalšímu postupu.
Sledujte proto naší webovou stránku.
Děkuji

S pozdravem Helešicová