Úřední deska

Seznam dětí přijatých i nepřijatých k základnímu vzdělávání pro školní rok 2020/2021

» » 7. květen 2020

Základní škola Mýto, okres Rokycany, příspěvková organizace

Zveřejněno 7. 5. 2020

Na základě žádostí zákonných zástupců o přijetí k základnímu vzdělávání na Základní škole Mýto, příspěvková organizace, okres Rokycany, podle ustanovení § 36, odst. 4 a 5 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), zveřejňujeme

seznam dětí přijatých i nepřijatých k základnímu vzdělávání pro školní rok 2020/2021

Registrační číslo Výsledek zápisu
1/2020 Zapsán do 1. ročníku
2/2020 Udělen odklad povinné školní docházky na jeden rok
3/2020 Zapsán do 1. ročníku
4/2020 Udělen odklad povinné školní docházky na jeden rok
5/2020 Zapsán do 1. ročníku
6/2020 Zapsán do 1. ročníku
7/2020 Zapsán do 1. ročníku
8/2020 Zapsán do 1. ročníku
9/2020 Zapsán do 1. ročníku
10/2020 Zapsán do 1. ročníku
11/2020 Zapsán do 1. ročníku
12/2020 Zapsán do 1. ročníku
13/2020 Zapsán do 1. ročníku
14/2020 Zapsán do 1. ročníku
15/2020 Udělen odklad povinné školní docházky na jeden rok
16/2020 Zapsán do 1. ročníku
17/2020 Zapsán do 1. ročníku
18/2020 Zapsán do 1. ročníku
19/2020 Zapsán do 1. ročníku
20/2020 Zapsán do 1. ročníku
21/2020 Zapsán do 1. ročníku
22/2020 Udělen odklad povinné školní docházky na jeden rok
23/2020 Zapsán do 1. ročníku
24/2020 Zapsán do 1. ročníku
25/2020 Udělen odklad povinné školní docházky na jeden rok
26/2020 Udělen odklad povinné školní docházky na jeden rok

Zveřejněním tohoto seznamu škola splnila zákonnou povinnost.
O přijetí dítěte bude v souladu s § 67 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu vyhotoveno písemné rozhodnutí, které bude součástí spisu Vašeho dítěte ve škole. Přijatým dětem nebude rozhodnutí v písemné podobě doručováno, zákonný zástupce může požádat o jeho vydání v kanceláři ředitelky školy.
Zákonným zástupcům nepřijatých uchazečů bude odesláno rozhodnutí o nepřijetí. Rovněž rozhodnutí o odkladu bude zákonným zástupcům uchazečů doručeno.

Rozhodnutí o nepřijetí ke vzdělávání je vydáno i v písemné formě. Vyzvednout lze po domluvě u ředitelky školy.
Rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání není povinností vydávat v písemné formě. V případě žádosti rodičů je možno po domluvě s ředitelkou školy vydat.

Kontaktní telefon 731 560 966.

Informativní schůzka pro zákonné zástupce dětí do 1. třídy ve školním roce 2020/2021 proběhne 17. 6. 2020 v 16 hodin v budově školy. Z důvodu dodržení bezpečnostních pravidel prosíme o účast pouze jedné osoby za dítě. Děkujeme za pochopení.

Seznam též zveřejněn:

  • vstupní dveře školy
  • nástěnka v mezipatře školy
  • www.zs-myto.cz

Mýto 7. května 2020
Mgr. Lenka Helešicová
ředitelka školy