Úřední deska

Organizace začátku školního roku

» » 26. srpen 2020

Od 1.9.2020 platí přísný zákaz vstupu všem cizím osobám včetně rodičů do budovy školy (zákaz platí i pro vstup do vestibulu).

- Upřednostňujte telefonickou a e-mailovou komunikaci.

- Každý žák musí mít vždy u sebe v tašce pro případ potřeby 1 roušku v igelitovém sáčku.

- Není nutné prohlášení o bezinfekčnosti.

- Pokud žák vykazuje příznaky infekčního onemocnění (zvýšená teplota, horečka, kašel, rýma, dušnost, bolest hlavy, bolest v krku, ztráta chuti a čichu, bolest svalů a kloubů apod.) nebude vpuštěn do budovy školy. Jestliže budou příznaky onemocnění zjištěny v průběhu vyučování, bude neprodleně informován zákonný zástupce, který je povinen žáka v co nejkratším čase bezodkladně vyzvednout. Dle nařízení MŠMT musí poté zákonný zástupce telefonicky kontaktovat svého praktického lékaře, který rozhodne o dalším postupu.

- Školní jídelna je v provozu od 2.9.2020. Z důvodu náročného zajištění protiepidemiologických opatření se tento školní rok bude vařit pouze jedno hlavní jídlo bez možnosti výběru.
Přihlášky ke stravování jsou ke stažení na webu školy (sekce Dokumenty). Žáci je též dostanou 1. den školy. Pro případnou komunikaci s vedoucí ŠJ využívejte přednostně e-mail: jidelna@mestomyto.cz. V případě nutnosti osobní komunikace zvoňte z boku školy (na rampě) a vyčkejte příchodu vedoucí školní jídelny. Nevstupujte do školy!

1. třída

1.9.2020 8:00 – 8:45 slavnostní zahájení školního roku.
Uvítání prvňáčků proběhne ve venkovní učebně od 8:00 hod., vstup po chodníku kolem školy zleva. Doprovod max. 2 osoby.
8:15 hod. přijde vedoucí ŠJ, kdo má vyřízenou přihlášku ke stravování, dostane čip (záloha 115,- Kč), kdo nemá, může vyplnit přihlášku na místě. Přihlášku ke stravování lze stáhnout i z webu školy a přinést již vyplněnou.
Je možno též vyřídit přihlášku do školní družiny.

Vzor pro vyplnění přihlášky, přihlášku je nutno důsledně vyplnit:

V případě nejasností se obracejte na vychovatelky ŠD. Upřednostňujte kontakt telefonicky nebo e-mailem.

2.9. – 4.9.2020 výuka 3 vyučovací hodiny, žáci končí v 10:30 hod. ŠD i ŠJ jsou již v provozu.

2. – 9. třída

1.9.2020 8:00 – 8:45 hod., s sebou přezůvky, blok a tužku na zapsání informací a rozvrhu
2.9.2020 1. a 2. hodina třídnická, dále vyučování dle rozvrhu, zkrácená výuka (1. stupeň končí v 11:30 hod., 2. stupeň ve 12:25 hod.)
3.9. -… běžná výuka dle rozvrhu