Úřední deska

Nástup do školy 30.11. 2020 - informace

» » 23. listopad 2020

Nástup do školy od 30.11.2020

Žáci musí mít roušku (doporučeny alespoň 2 na výměnu), vhodné teplejší oblečení, bude se hodně větrat.

HV bez zpěvu, TV a SZV bez pohybu (možnost vycházek)

Bez ranní ŠD a bez školního klubu
8.+9.třída odpadá odpolední vyučování TV do Vánoc

Odpolední družina pouze pro 1.-3.třídu do 15:00 hod
1.třída pí Kuncová
2.třída pí Koulová
3.třída pí Baxová