Granty

Podpora preventivních aktivit a výchovy k toleranci v roce 2020

» » 10. leden 2021

Jako každý rok se snažíme v rámci minimálního preventivního programu věnovat tématům, která podporují zdravý životní styl a vedou ke snížení výskytu sociálně rizikového chování. Vždy pak vycházíme z aktuální situace na naší škole či v jejím blízkém okolí. Letos jsme se rozhodli z důvodu výskytu patologického chování při využívání sociálních sítí věnovat tématu kyberšikany, a z důvodu výskytu sexuálního experimentování pak tématu sexuální prevence. Pro rok 2020 jsme vybrali tyto preventivní programy: Moje cesta na svět- preventivní program určený pro 3. třídy, Prevence neplánovaných těhotenství- program pro 9. třídy, (Ne)bezpečný kybersvět- preventivní program určený pro žáky 6. -8. třídy. Opakovaně také pro tento rok zařazujeme adaptační pobyt pro žáky budoucích 6. tříd, jehož cílem je pomoci dětem zadaptovat se do nového třídního kolektivu, naučit spolupráci a budovat příjemné třídní klima.

Pojekt HELP byl vcelku úspěšný. V lednu 2020 proběhl preventivní program pro 3. třídy Moje cesta na svět, myslím, že splnil svá očekávání. Děti se srozumitelnou cestou dozvěděly, jak přišly na svět a také jak to vypadá, když je miminko ještě v děloze. Program byl ohodnocen velmi pozitivní zpětnou vazbou. Na jaře 2020 začal program pro 2. stupeň (Ne)bezpečný kybersvět. Bohužel díky nouzovému stavu proběhla jen jeho první část, ale i ta stála za to, žáci získali důležité informace o tom, jak kybersvět funguje i co jim v tomto prostoru hrozí. V září 2020 6.třídy odjeli na adaptační pobyt na Šumavu, kde si společně užívali a pracovali na stmelování nového kolektivu. Plánovaný program Prevence neplánovaných těhotenství naplánovaný na prosinec 2020 také opět kvůli nouzovému stavu zatím neproběhl, ale máme domluvený nový termín na březen 2021 a budeme doufat, že tento ,dle předchozích zkušeností, skvělý program se podaří uskutečnit.

Adaptační pobyt 6. tříd