Úřední deska

Informace pro rodiče 1. a 2. třídy

» » 28. únor 2021

Od 1.3. nastupují žáci 1. a 2. třídy také na distanční výuku. V pátek obdrželi žáci všechny sešity a pomůcky domů. Během víkendu paní učitelky rozeslaly email a daly informace na Teams. Rozvrh bude stejný jako při distanční výuce na podzim, nic se nemění.