Školní akce

Prevence neplánovaných těhotenství - online program 9. tř.

» » 21. březen 2021
  • 15.3.2021

Tato všeobecná prevence zaměřená na sexuální rizikové chování byla cílena pro žáky 9. třídy, kteří jsou ve věku, kdy je téma sexu velmi zajímá, začínají s ním experimentovat, často ale mají neúplné či zkreslené informace. Diskuze nad různými příběhy směřovala žáky k odpovědnosti za navazování partnerských vztahů, vyzdvihovala hodnoty jako je hodnota lidského života, věrnost, panenství a vedla mladé lidi k tomu, aby přistupovali k sexu odpovědně, zdrženlivě a viděli sex z hlediska zdraví a trvalých partnerských vztahů. Lekce trvala 120 min a žáci při ní také získali teoretické informace o průběhu těhotenství a seznámili se s metodami, jak nechtěnému těhotenství předcházet.