Zájmová činnost

Badatelský klub - naši šikovní badatelé

» » 21. březen 2021

I v době distanční výuky probíhají na škole kroužky. Mladí badatelé zkoušejí společně pod vedením pokusy na dálku přes kameru a poté ve svém tvoření pokračují i samostatně.

Ty starší má na starosti paní řediteka Lenka Helešicová, mladší pracují pod vedením paní asistentky Zuzany Baxové.

Ověřují si fyzikální a přírodní zákonitosti, ale i vyrábějí zajímavé věci jako jsou šumivá bomba do koupele, domácí modelína, origami, kuš, píšťalka ze zavařovacího víčka, samozavlažovací květináč a další. Mohli si individuálně vyzkoušet i měření s termokamerou.