Zájmová činnost

Angličtina

» » 21. březen 2021

Naše škola nabízí dětem i v době on-line výuky na dálku zájmové kroužky angličtiny:
-Kroužek K1 pro začátečníky (pro děti z 1. stupně, 3.-5. tříd, )
-Kroužek K2 pro mírně pokročilé (pro žáky 2. stupně, 6.-9. tříd)

Náplní obou kroužků jsou:
1. konverzace v Aj a různé slovní hry na procvičování slovní zásoby
2. procvičování – doučování – vysvětlování probraného učiva, kterému žáci v hodinách povinné výuky nerozumněli.

V kroužku K1 máme ještě několik volných míst pro nové zájemce, koná se každé pondělí mezi 13:30-15 hod..
Kroužek K2 je již téměř plný a koná se každý čtvrtek mezi 13:30-15hod..

Oba kroužky jsou zdarma a vede je Mgr. Pavel Krásný.

So if you Wanna speak english, join us!

Další z kroužků zaměřených na AJ , konverzaci v anglickém jazyce, vede paní učitelka Mgr. Dita Kleinhamplová.

Tento kroužek je určen nejen pro žáky, kteří potřebují doučování, ale hlavně pro ty, které angličtina baví a chtěli by ji umět ještě lépe. Anglické sitcomy, online týmové a konverzační hry a samozřejmě i vysvětlování gramatických pravidel – to vše je nabízeno žákům 2. stupně s důrazem na zábavu a efektivnost.

Kroužek pro prvňáčky Komunikace v cizím jazyce vede paní asistentka Lucie Pereira de Jesus. Následující fotografie vám přiblíží jejich práci.