Úřední deska

Distanční výuka od 1. 3. 2021

» » 1. březen 2021

Od 1. 3. 2021 do odvolání probíhá výuka všech tříd distanční formou prostřednictvím MS Teams.