Školní akce

Přednáška o jaderné elektrárně Temelín

» » 7. duben 2021
  • 19.3.2021

Dne 19. 3. 2021 žáci 9. ročníku absolvovali tematickou přednášku o jaderné elektrárně Temelín. Celou přednášku nám udělala Mgr. Jana Provodová. Nejprve nám pověděla o historii stavby JE Temelín, o rozloze areálu a kdy byla elektrárna zavedena do provozu. Dále nám řekla, co je důležité pro fungování JE Temelín, kdo v ní může pracovat a jaké musí mít vzdělání.

Popsala nám fungování elektrárny a výrobu energie. Seznámila nás s jednotlivými okruhy, říkala různé zajímavosti (tloušťka válce, výška, na kolika nožičkách stojí, kde a jak se skladují palivové soubory, jak se kontroluje, jaká je teplota vody, kde se nachází jaderný reaktor a mnoho dalšího). Zároveň se nás ptala na různé otázky, na které jsme mohli odpovídat a získat tak ceny (tašky). Musím říci, že se naši deváťáci snažili a ceny získali: Tomáš Balej a Matěj Grim.