Úřední deska

Informace k výuce od 12.4.

» » 7. duben 2021

Lichý týden budou chodit do školy třídy : 2., 3., 5. (od 12.4.)

Sudý týden budou chodit do školy třídy : 1., 4.A, 4.B

Družina bude pro 1. 2. a 3. třídu do 15h, ranní družina není.

Automaticky jsou přihlášeny svačina i oběd. Kdo nemá zájem, rodiče odhlásí mailem na adrese jidelna@mestomyto.cz

Testování bude probíhat 2x týdně – po, čt. Kdo nebude v tyto dny přítomen, bude otestován v den nástupu do školy.

Ve škole žáci musí mít minimálně chirurgickou roušku.

Pro bližší informaci jsou i odkazy :.

https://testovani.edu.cz/pro-rodice
https://testovani.edu.cz/pro-zaky-a-studenty

Žáci 2. stupně mají nadále distanční výuku.