Úřední deska

Informace k výuce od 3.5.2021

» » 28. duben 2021

Sudý týden budou chodit prezenčně třídy: 1., 4.A, 4.B, 6.B, 7.B a 8.
Lichý týden budou chodit prezenčně: 2., 3., 5., 6.A, 7.A a 9.

Družina bude pro 1. 2. a 3. třídu do 15h, ranní družina není.

Automaticky jsou přihlášeny svačina (pouze pro 1. stupeň) i oběd (1. i 2. stupeň). Kdo nemá zájem, rodiče odhlásí mailem na adrese jidelna@mestomyto.cz

Testování bude probíhat 2x týdně – po, čt. Kdo nebude v tyto dny přítomen, bude otestován v den nástupu do školy. Testování se nemusí účastnit žáci s potvrzením o prodělání covidu před méně než 90 dny.

Ve škole žáci musí mít minimálně chirurgickou roušku.

Pro bližší informaci jsou i odkazy :.

https://testovani.edu.cz/pro-rodice
https://testovani.edu.cz/pro-zaky-a-studenty