Úřední deska

Informace k výuce od 17. 5. 2021

» » 13. květen 2021

Od pondělí 17. 5. 2021 končí rotační výuka, všechny třídy se vzdělávají prezenčně.

Školní družina funguje v běžném režimu včetně ranní ŠD od 6: 45 hod. Otevítá se též školní klub. Obědy budou žákům přihlášeny automaticky, pokud nechcete oběd, je nutné ho odhlásit. Svačiny jen pro 1. stupeň. Testování AG testy bude probíhat jednou týdně vždy v pondělí. Testování se nemusí účastnit žáci s potvrzením o prodělání covidu před méně než 90 dny.

Stále platí povinnost nosit ochrannou roušku nebo respirátor.