Školní akce

Projekt Význam včel v přírodě

» » 20. květen 2021
  • 28.4. a 5.5.

Všechny třídy 1. stupně se postupně zúčastnili projektu Význam včel v přírodě. Pracovitá zvířátka žákům přiblížil pan Kořen, člen Spolku včelařů. Nezůstalo jen u povídání a ukázek. Včely provázely žáky i při hodinách pracovní či výtvarné výchovy a objevily se i v českém jazyce. Žáci přestali vidět ve včelách hrozbu, uvědomili si velký přínos i malých tvorů, Zjistili, že v přírodě má každý tvor nezastupitelnou roli a své místo.