Práce žáků

4. A obrázky z přírodnin

» » 10. červen 2021

Při pracovní výchově využili čtvrťáci krásné počasí a přesunuli tvorbu ven.