Úřední deska

Informace k výuce od 8. 6. 2021

» » 8. červen 2021

V návaznosti na jednání vlády ČR dne 7. června 2021 bylo vydáno mimořádné opatření, dle kterého:
žáci nemusí během výuky mít nasazen ochranný prostředek dýchacích cest (respirátor ani roušku), a to při vzdělávání po dobu, kdy sedí v lavici nebo jsou jinak usazeni; uvedené platí ve všech krajích s výjimkou Jihočeského kraje, Libereckého kraje a Zlínského kraje. Při ostatních aktivitách ve škole (např. režim o přestávkách, při příchodu a odchodu ze třídy) zůstává stejný režim jako doposud.