Zájmová činnost

Nabídka kroužků pro 1. pololetí 2021/22

» » 13. září 2021

Vážení rodiče,
pro rozšíření zájmového vzdělávání nabízíme pro školní rok 2021/2022
tyto kroužky:

KROUŽKY organizované ZŠ Mýto: TŘÍDA TERMÍN CENA za pololetí VEDE
Badatelský koružek 1.stupeň čt 13.30-15.00 1200,- p.Baxová
Badatelský koružek 2.stupeň st 13.30-15.00 1200,- p.Helešicová
Vaření I. 2.,3.tř. st 13.30-15.00 1200,- p.Baxová
Vaření II. 4.,5.tř út 13.30-15.00 1200,- p.Baxová
Francouzský jazyk od 3.tř. po nebo st 13.00-14.00 800,- p.Zdvořáková
Školní časopis 2.stupeň st 13.30-14.30 800,- p.Pacáková
Anglický jazyk 1.tř. st 14.00-15.00 800,- p.Pereira de J.
Zpívánky s kytarou 2.- 5.tř. čt 13.00-14.00 800,- p.Lauberová
Florbal 3.- 5.tř. po 12.35-13.35 800,- p.Král
Psaní na PC 2.- 9.tř. po 14.00-15.00 800,- p.Václavovičová

KROUŽKY z projektu Šablony III.:


Informatika 6.+7.tř. st 13.30-15.00 0,- p.Václavovičová

Vedení školy se snaží zajistit pro žáky mimoškolní aktivity v různých oborech tak, aby si mohl každý vybrat. Také poplatky jsou ve výši, která umožňuje rozvoj zájmů Vašeho dítěte i v několika kroužcích. Celková cena kroužku je uvedena vždy na jedno pololetí (cca.50,-Kč na 1 hod. kroužku). Doba činnosti v zájm. útvarech je zvolena tak, aby byly přístupné i dojíždějícím žákům, měly návaznost na vyučování a končily před odjezdem autobusů.
Poplatek může ředitelka školy prominout na základě písemné žádosti zákonného zástupce a dokladu, že rodina pobírá sociální dávky.

Prosíme o vrácení návratky, ať už vyplněné či nevyplněné, nejpozději do 24.9.2021 a věříme, že využijete naši nabídku pro účelné vyplnění volného času vašich dětí.
Činnost kroužků bude probíhat od října do května.
Placení kroužků provádějte hotově u p.zástupkyně:
za 1.pololetí do konce listopadu, za 2.pololetí do konce dubna