Školní akce

Turistický den 3. a 4. třídy

» » 21. září 2021
  • 10.9.2021

Žáci 3. a 4. třídy šli společně v rámci turistického dne ke kapličce sv. Vojtěcha (Mýto) a následně k ohništi „U křížku“. Tam si rozdělali oheň, opékali špekáčky, sbírali houby, stavěli domečky… Zpět do školy se vydali lesem, dále kolem bývalého tábora u motelu. Turistický den si pěkně užili.