Zájmová činnost

Otevřené kroužky 2021/22

» » 4. říjen 2021

V letošním školním roce otvíráme tyto kroužky:

  • Badatelský 1. st.
  • Vaření I.
  • Vaření II.
  • FJ
  • AJ
  • Florbal
  • Informatika

Ostatní kroužky z původní nabídky nebudou pro malý zájem otevřeny.