Úřední deska

Informace k 1.11.2021

» » 1. listopad 2021

Vážení rodiče,

vzhledem ke zhoršující se epidemiologické situaci, která se dotkla i naší školy (v tuto chvíli máme v karanténě jednu třídu), mi dovolte, abych Vás informovala o tom, jaká epidemiologická pravidla aktuálně platí.

Pokud se neočkovaný žák (na základě trasování KHS) setkal s osobou pozitivně testovanou na COVID – 19, je poslán do domácí karantény v minimální délce trvání 7 dnů ode dne posledního kontaktu s pozitivní osobou. Nástup zpět do školského zařízení bude možný po ukončení 7denní karantény za předpokladu, že Vaše dítě nebude vykazovat známky infekčního onemocnění a výsledek vyšetření RT – PCR testu na onemocnění SARS – CoV-2 (dále jen „RT – PCR test“) bude negativní! Na odběr bude Vaše dítě objednáno prostřednictvím systému tzv. Chytrá karanténa, kdy Vám bude vystavena E – žádanka na odběr (RT- PCR test) v rozmezí 5. až 7. den od posledního rizikového kontaktu. Po obdržení SMS zprávy – sebetrasovacího dotazníku, je nutné ho řádně vyplnit. Při správném vyplnění byste měli obratem obdržet kód pro objednání na RT – PCR test (tj. E – žádanka), přes který sami objednáte Vaše dítě na příslušné odběry v místě trvalého bydliště. V případě chybného vyplnění Vás budou telefonicky kontaktovat externí pracovníci z call center, proto buďte prosím k zastižení.

V případě, že Váš/e syn/dcera v průběhu nařízených karanténních opatření nepodstoupí RT – PCR test, ukončí se karanténní opatření nejdříve po 14 dnech od posledního kontaktu s pozitivně testovanou osobou.

Karanténou ve smyslu zákona o ochraně veřejného zdraví č. 258/2000 Sb., § 2 odst. 7 písm. a), se rozumí oddělení zdravé fyzické osoby, která byla během inkubační doby ve styku s infekčním onemocněním COVID-19 nebo pobývala v ohnisku nákazy onemocnění COVID -19, od ostatních fyzických osob a lékařské vyšetřování takové fyzické osoby s cílem zabránit přenosu infekčního onemocnění v období, kdy by se toto onemocnění mohlo šířit.

V případě, kdy je třídě nařízena karanténa, budou dětem hromadně odhlášeny obědy na 7 následujících dní. V dalších dnech si rodiče odhlašují nebo přihlašují obědy sami. Po dobu karantény nemá na oběd dítě nárok. Pokud bude distanční výuka, je možno si obědy vyzvedávat do jídlonosičů.

Informace o výuce a pokyny krajské hygienické stanice pro třídu v karanténě vždy obdržíte od třídního učitele. V případě jakýchkoliv dotazů se vždy prosím nejprve obracejte na třídního učitele, zástupce ředitele nebo na ředitelku školy.

8.11. a 15.11.2021 proběhne ve škole testování žáků antigenními testy. Výjimku mají žáci po očkování a žáci do 180 dnů po prodělání nemoci COVID – 19. Vše musí být řádně doloženo certifikátem nebo potvrzením o prodělání nemoci. Tyto potvrzení prosím zasílejte na zastupce.zs@mestomyto.cz.

S pozdravem

Lenka Helešicová, ředitelka školy