Granty

EU peníze školám

» » 9. listopad 2010

Celková výše dotace pro naši školu na školní roky 2010/11 a 20011/2012 činí 983 558,- Kč. Z nabídky EU peníze školám jsme pro naši školu vybrali šablony čtenářská a informační gramotnost, výuku cizích jazyků, individualizaci výuky pro zvýšení efektivity rozvoje přírodovědné gramotnosti žáků a inovaci a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Dotaci využijeme pro individualizaci výuky (dělení tříd na menší skupiny), obnovení vybavení počítačové učebny, zakoupení dalších interaktivních tabulí do tříd, nákup vyučovacích pomůcek, učebnic a moderní techniky.