Práce žáků

Vánoční výtvarné tvoření 7. B

» » 12. prosinec 2021

Předvánoční hodiny výtvarné výchovy jsme věnovali výzdobě. Vánoční svícny vyzdobily domovy našich žáků, skládané komety pak přinesly trochu sváteční nálady do budovy školy.