Školní akce

Projekt termokamery

» » 12. prosinec 2021
  • 7.12.2021

Zajímavý a pro žáky nový pohled na svět termokamerou zažili v rámci projektového dne sedmáci. Hodina začala obecným povídáním o tom, co je teplo, jaký je rozdíl mezi teplem a teplotou, jak se teplo může přenášet. Protože žáci ještě z fyziky neměli dostatečné informace – látku zatím neprobírali – následoval krátký výklad, jehož pochopení přenášející ihned ověřoval otázkami. Vycházel z běžných životních zkušeností žáků a označoval je odbornými pojmy.

Poté žáci dostali do dvojic termokamery a seznámili se s jejich ovládáním. Někteří už s termokamerami pracovali v zájmovém kroužku, proto si je přenášející vybral jako své pomocníky. Vše probíhalo s maximálním zapojením všech žáků.
Nakonec došlo na netrpělivě očekávané pokusy. Prvním úkolem bylo změřit si navzájem teplotu v koutku oka. Na výsledcích byl žákům vysvětlen pojem odchylka měření. Žáci se také dozvěděli, jak jsou termokamery využívány v praxi (např. lékařství, stavebnictví…)

Další pokus byl s dýcháním – žáci sledovali změny teploty nosních dírek při vdechu a výdechu. Následoval pokus s tepelným otiskem – ruka na lavici, zadek na židli a kreslení ledem po lavici. Třením dvou dřevěných destiček měli žáci vyrobit co nejvyšší teplotu – inspirace pravěkem a rozděláváním ohně. Dvojice soutěžily, kdo při tření dosáhne nejvyšší teploty materiálu a měly za úkol „zapálit školu“. Nejvyšší dosažená teplota byla 68 °C., škola zůstala stát.

Zkoumali také, jak se mění teplota papíru při psaní a gumování (opět tření), co se stane s teplotou ledu po přidání kuchyňské soli. Všechny pokusy byly prokládány příklady z běžného života a s příklady použití v životě.