Práce žáků

Hodiny informatiky

» » 27. leden 2022

Na hodinách informatiky jsme se mimo jiné věnovali i základům programování pomocí programu SCRATCH.

Naši žáci jsou velice učenliví, a i v osobním volnu dále pokračovali. Ráda bych vyzdvihla práci Jana Kratochvíle. Na výsledek jeho tvorby se můžete podívat sami:https://scratch.mit.edu/projects/550190663 první naprogramovaná hra, kdo se chcete odreagovat, pojďte si ji vyzkoušet a https://scratch.mit.edu/projects/523067400 velmi pěkně zpracovaný příběh.

A to je teprve začátek. Už se těším na další pokroky a nové práce našich žáků.
Martina Václavovičová – INF