Granty

OPVVV, VÝZVA Č. 02_20_080 Šablony III.

» » 3. září 2021

OPVVV, VÝZVA Č. 02_20_080 Šablony III.
Základní škola Základní škola Mýto, okres Rokycany, příspěvková organizace je realizátorem projektu s názvem: ZŠ Mýto-Šablony III., CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0019807 v rámci Výzvy č. 02_20_080 Šablony III., Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV).

DETAILY PROJEKTU
Doba realizace: od 1. 9. 2021 do 30. 6. 2023

Podpořeno:
Prostředky Evropského sociálního fondu v rámci OP VVV a státního rozpočtu ČR.
Hlavní kontaktní osoba projektu za naši školu:
Mgr. Lenka Helešicová, ředitelka školy
E-mail: reditel.zs@mestomyto.cz

ANOTACE projektu
Cílem výzvy je podpořit činnost mateřské a základní školy formou projektů zjednodušeného vykazování. Aktivity jsou zaměřeny na osobnostně profesní rozvoj pedagogů a zvyšování kvality vzdělávání v mateřských a základních školách prostřednictvím sdílení zkušeností pedagogů, spolupráce s odborníky z praxe, zahraničních stáží pedagogů a na pomoc školám při společném vzdělávání dětí a žáků, a to možností personálního posílení o školního asistenta, školního psychologa, speciálního pedagoga, sociálního pedagoga a chůvu. Dále jsou podporovány extrakurikulární aktivity, spolupráce s rodiči dětí a žáků, kariérové poradenství žáků a aktivity rozvíjející metody výuky s využitím ICT.

ZÁKLADNÍ ŠKOLOU REALIZOVANÝ VÝBĚR ŠABLON projektu
3.II/2 Školní speciální pedagog – personální podpora ZŠ
3.II/8 Zahraniční stáže pedagogických pracovníků ZŠ
3.II/9 Využití ICT ve vzdělávání a) 64 hodin
3.II/10 Klub pro žáky ZŠ
3.II/12 Projektový den ve výuce
3.II/13 Projektový den mimo školu