Školní akce

Výměna rolí

» » 25. červen 2022

Během posledních červnových týdnů si deváťáci mohli vyzkoušet, jaké to je na druhé straně. Po pečlivé přípravě se vrhli do role učitelů svých mladších spolužáků.