Granty

MAP Rokycany

» » 28. červenec 2022

Vážení rodiče a přátelé školy,

informujeme Vás o vzniku klíčových dokumentů pro území SO ORP Rokycany v oblasti školství a vzdělávání, které byly zpracovány městem Rokycany v rámci projektu: Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Rokycany II., CZ.02.03.68/0.0/0.0/17_047/0010609, OP VVV. Tyto dokumenty definují priority, strategické cíle a související opatření pro následující období do roku 2025, které povedou ke zvýšení kvality poskytovaného vzdělávání v našich školách.
Dokumenty jsou uveřejněny na tomto odkaze: MAP Rokycany | Místní Akční Plán v ORP Rokycany
Na odkaze také naleznete možnost tyto dokumenty připomínkovat, a to v termínu do 12. 08. 2022.
Předem velice děkujeme za Váš zájem o problematiku!