Školní akce

Exkurze 5. třídy na HZS a do muzea

» » 9. říjen 2022
  • 5.10.2022

Žáci 5. třídy vyrazili 5.10. vlakem do Rokycan na exkurzi na HZS. Prohlédli si zařízení budovy, šatny, seznámili se s provozem. V garážích jim ukázali vybavení aut, dozvěděli se, na co se používají. Na závěr si mohli vyzkoušet stříkání s hadicí.

Pak jsme přešli do Muzea Dr. Bohuslava Horáka. Prošli jsme geologickou část, kde se žáci seznámili se vznikem života na Zemi, soustředili se zejména na období prvohor (trilobiti).

V přírodovědecké části si připomněli pojmy přírodní a národní přírodní rezervace, pracovali s ukázkami rostlin a živočichů našeho okresu. Na závěr si mohli koupit ukázky minerálů.