Úřední deska

Projekt Hrdá škola

» » 10. leden 2023

Naše škola se zapojila do zajímavého projektu. Jmenuje se Hrdá škola.

Cílem projektu je z dlouhodobého hlediska vytvořit příjemnější atmosféru na škole, ať už pro žáky či učitele. Spojování žáků v rámci školy, ale i spojování škol republiky. Do projektu se v loňském roce zapojilo více než 50 škol.

Je připraveno několik akcí, které se mohou během roku uskutečnit. Akce, na které jste již zvyklí z minulých let a jsou součástí našeho běžného školního života – např. Florbalový turnaj, Vánoční nebo jarní dílny, Den matek, Noc s Andersenem, Barevné dny, No bag day, Družinová noc , projektové dny…