Granty

Adaptační pobyty ZŠ Mýto

» » 20. září 2022

Obsahem projektu je zorganizovat třídenní adaptační pobyt pro první ročník a pětidenní adaptační pobyt pro dva šesé ročníky školního roku 2022/2023. Našim cílem je nastartovat dobrý třídní kolektiv, podpořit dobré vztahy ve třídě, komunikaci, spolupráci a respekt. Adaptační pobyt bude naplněn spoustu her podporujících spolupráci a diskuzi. Věříme, že díky prožitkům, které žáci na adaptačním pobytů zažijí vytvoří základy pro další budování pozitivních vztahů ve třídě. Náplní budou různorodé preventivní aktivity, turistika, poznávání přírody, enviromentální výchova, ale i pohybové aktivity. Adaptační pobyt bude organizován ve spolupráci ŠMP a TU.

Adaptační pobyt 6.A,B 

V termínu 12.9.-16.9.2022 se vydalo 15 žáků z 6.A a 15 žáků z 6.B na adaptační pobyt na Šumavu – Špičák . Jelo s námi celkem 7 nových žáků, většina z nich k nám přistoupila z Holoubkova. Mezi těmito žáky se nacházel i jeden Ukrajinec a jeden Bangladéšan. Adaptační pobyt nám tedy kromě klasického začleňování nových žáků z Holoubkova poskytl také novou zkušenost, začlenění žáků, kteří mluví jiným jazykem. Během pobytu jsme navštívili řadu zajímavých míst, vyšlápli jsme na vrchol Špičák, navštívili naučnou stezku Brčálník, pokochali jsme se krásným výhledem z Pancíře, zavítali jsme do Železné Rudy, kde jsme si mimo jiné zahráli bowling a na závěr jsme se i přes nepřízeň počasí vypravili i na Černé a Čertovo jezero. Samozřejmě jsme se věnovali i opakování znalostí ze základních předmětů. Během výletů i při pobytu na hotelu jsme zařazovali velké množství her a aktivit na posílení kolektivu. Nový žáci byli ubytování na pokojích s žáky původními. Skupinky se nám krásně promíchaly a bylo vidět, že děti spolu čím dál tím více komunikují a poznávají se. Obrovský skok byl znát například u našeho spolužáka z Bangladéše, kterého kamarádi začali učit česká slovíčka a krásně se zařadil do kolektivu. Ostychu se během pobytu postupně zbavovali i ti stydlivější a všichni si pobyt jako parta moc užili. Jasným důkazem byla závěrečná diskotéka, kde se všichni bavili se všemi bez ohledu na to, kdo je nový a kdo ne.  
V listopadu proběhly v 1.třídě dva projektové dny na téma přátelství a kamarádství v rámci preventivního programu. Vzhledem k tomu, že ne všechny děti se znaly z MŠ, bylo dobré, aby se lépe vzájemně poznaly, zjistily o svých spolužácích více informací, naučili se vzájemně komunikovat a navázaly přátelský vztah. Děti shlédly divadelní představení Krejčíka Honzy na téma navazování a udržení přátelství. Navázali jsme hned na toto představení a sdělovali si, co je baví, co rádi dělají ve volném čase. Cílem bylo uvědomit si, že přátelství a kamarádství je pro život velmi důležité, že o tento vztah se musí pečovat a není samozřejmostí. Děti si říkaly, co nemá kamarád dělat a naopak, jak se správný kamarád chová. Na závěr si zahrály divadlo přátelství s mimozemšťany a kamarádi Hurvínek a Mánička s vlastnoručně vyrobenými figurkami a kulisami.
Ve druhém dni se děti učily vnímat svět kolem sebe a chovat se kamarádsky ke spolužákům s různými odlišnostmi nebo postižením. Vyzkoušely si malování ústy, nohou, být nevidomý. Zkusily si přejít komunikaci „poslepu“ s doprovodem. Ukázali jsme si , co je na přechodu pro nevidomé, co je bezbariérový přístup apod. Děti si uvědomily, jak důležité je, chovat se k těmto lidem nebo spolužákům kamarádsky a poskytovat jim pomoc.

Adaptační pobyt 6. tříd