Úřední deska

Chřipkové prázdniny

» » 23. únor 2023
Chřipkové_prázdniny_oznámení.pdf

Ředitelka školy vyhlašuje na základě doporučení krajské hygienické stanice a po projednání se zřizovatelem od pátku 24. 2. 2023 do pátku 3. 3. 2023 včetně chřipkové prázdniny.
Rodiče žáků do věku 10 let mohou na mailové adrese reditel.zs@mestomyto.cz požádat o potvrzení potřebné pro žádost o ošetřovné při péči o dítě z důvodu uzavření školského zařízení. V mailu uvést jméno žáka, datum narození, třídu.

Žákům budou zadávány úkoly přes MS Teams.