Archiv událostí

Výuka hry na flétnu

» » 18. květen 2011

Vážení rodiče,

ZŠ Mýto ve spolupráci se Základní uměleckou školou Václava Vačkáře Zbiroh otevírá ve školním roce 2011/2012 výuku hry na zobcovou flétnu a hudební nauky, která je společná pro veškeré nástroje.

Výuka bude probíhat jedenkrát týdně ve středu v prostorách ZŠ Mýto. Pro děti sestává ze společné hodiny hudební nauky a individuální praktické části hry na flétnu v dohodnutém pravidelném čase v rozmezí od 14. do 16. hodiny, pod vedením zkušené učitelky hudebního oboru ZUŠ Václava Vačkáře Zbiroh, absolventky Konzervatoře v Teplicích, paní Hany Chaloupkové .

Zápis nových žáků proběhne ve středu 15. června 2011, 14:00 – 16:00 hod. v budově školy ZŠ Mýto (učebna hudební výchovy, 1. patro, vlevo na konci chodby).

Případně je možno se do konce června dohodnout tamtéž kteroukoliv středu v době od 12:00 do 15:00 hodin.

Výuka je placená, pololetně se hradí školné, podrobnosti sdělí paní Chaloupková.

Citace z webu ZUŠ: "Zobcová flétna je nástroj dechový a patří k oblíbeným dechovým nástrojům především u dětí raného věku. Je to hlavně nástroj přípravný pro studium na další dechové nástroje a také léčebný prostředek pro děti s onemocněním dýchacího ústrojí.

Na naší škole vyučujeme na zobcovou flétnu děti již od 4–5 let (pozn. ZŠ Mýto – týká se ZUŠ Zbiroh) v tzv. přípravném studiu. Zde hravou formou pronikáme do tajů hudby. Následně se děti (rodiče) rozhodnou, zda budou pokračovat ve studiu hry na zobcovou flétnu, která je nejen nástrojem přípravným, ale i nástrojem koncertním, nebo se budou věnovat hře na jiný hudební nástroj."


Děti se tímto stávají žáky umělecké školy a po absolvování případného přípravného studia obdrží standardní Vysvědčení, kterým mohou dokládat získanou kvalifikaci. Nejedná se tedy pouze o kroužek, nýbrž o plnohodnotnou výuku na hudební nástroj.

Kromě zmíněného vede hra na hudební nástroj k přirozenému rozvoji dítěte v estetické rovině a vnímání světa v hlubších souvislostech, což lze jistě pro mnohostranný rozvoj dětské osobnosti jednoznačně doporučit.

V rámci výuky paní učitelka Chaloupková zhruba dvakrát do roka organizuje živá vystoupení dětí s krátkým doprovodným programem, která jsou pro žáčky motivačním prvkem, smysluplným zúročením dosavadní práce a koncertní praxí, pro rodiče pak příjemným zážitkem s kulturním rozměrem. V průběhu školního roku 2010/2011 jsme se sešli dvakrát v kostele v Mlečicích, poprvé o Druhém svátku vánočním, podruhé pak následující neděli po Velikonocích. V obou případech se jednalo o velmi příjemný zážitek, kdy bylo velmi povznášející být svědky pokroků dětí v působivé atmosféře nevšedního vystoupení.

Koncert Mlečice – Velikonoce 2011
Koncert Mlečice – Velikonoce 2011
Vložit komentář:
 
Administrátor si vyhrazuje právo zasáhnout vůči nevhodným příspěvkům.