Archiv událostí

Výukový pobyt v Třímanech - 6. třída

» » 18. červen 2011
  • 13. 6 – 17. 6. 2011

V pondělí 13. 6. jsme odjeli v rámci projektu EVVO Zelená pro život do Tříman do kempu U Mloka a byli jsme tam až do pátku 17. 6. Kromě toho, že jsme se dopoledne trochu učili a odpoledne chodili na dlouhé procházky, jsme zpracovávali zadaná témata z přírodopisu. Fotografovali jsme přírodu, lisovali květiny a sbírali informace o životě zvířat. Bydleli jsme v chatkách a nejvíc se nám líbilo, že jsme mohli být celý den venku. Hráli jsme volejbal nebo si jen tak pinkali s míčem a koupali jsme se v Berounce. Poslední večer nás čekal táborák a opékání buřtů.