Granty

Inkluzívní škola - rovné příležitosti pro všechny děti

» » 30. duben 2012

Od 1. května 2012 naše škola realizuje projekt Inkluzívní škola – rovné příležitosti pro všechny děti.

Hlavním cílem projektu je podpořit proces integrace žáků se SVP na základní škole tak, aby došlo k jejich co nejlepšímu začlenění do školního prostředí a do činností spojených s vlastní výukou i s volnočasovými aktivitami.

Projekt se zaměřuje na následující aktivity:
-příprava pedagogů na vzdělávání žáků se SVP
-tvorba individuálních vzdělávacích plánů pro žáky se SVP
-individualizovaná výuka a náprava poruch u žáků se SVP
-pilotní ověření vytvořených materiálů
-rozvoj zájmové činnosti na škole
-vybavení školy novými vyučovacími pomůckami