Zájmová činnost

Zájmové kroužky ve školním roce 2014/2015

» » 29. říjen 2014

Vážení rodiče,
pro rozšíření zájmového vzdělávání nabízíme ve školním roce 2014/2015 tyto kroužky:

KROUŽEK PRO KONÁNÍ
den, hod.
POPLATEK
/pololetí
VEDE
Chovatelský 6.-9. třída Pondělí 13:20-14:20 200,- Smejkal F.
Sportovní hry 2.stupeň Pondělí 13:15-14:45 200,- Andreovský J.
Náprava na PC II 6.-9. třída Pondělí 13:20-14:20 Helešicová L.
Pěvecký sbor 1-9. třída Čtvrtek 13:20-14:50 200,- Matoušková L.
Výtvarný 1. třída Úterý 12:30-13:30 200,- Karlovcová B.
Keramika 2.-9. třída Čtvrtek (1) 12:30-14:30 300,- Karlovcová B.
Hudební – flétna 1.-9. třída Středa 13:20-14:20 200,- Matoušková L.
Pohybové hry II 3.-5. třída Úterý 14:00-15:00 15:00-16:00 200,- Vaníková J.
Francouzština 4.-6. třída Středa 13:30-14:30 200,- Lenková B.
Dramatický 3.-9. třída Středa 13:20-14:20 200,- Kleinhamplová D.
Náprava na PC I 1.-5. třída Úterý 12:30-13:30 Kasíková M.
Zdravý život (zdravotnický) 2.-5. třída Středa 12:30-13:30 Lenková H.
Pohybové hry I 1.-2. třída Středa 13:15-14:15 200,- Roučková J.
Florbal – dívky i hoši
dle počtu 2 skupiny
1.-9. třída Čtvrtek 14:00-15:00
Čtvrtek 15:00-16:00
200,- Lenková B.
Mladý cyklista a záchranář 3.-9. třída Pondělí (1) 13:30-14:30 Lenková B.

(1) Co 14 dní

Činnost kroužků bude probíhat od října do května.

Vedení školy se snaží zajistit pro žáky mimoškolní aktivity v různých oborech tak, aby si každý mohl vybrat. Také poplatky jsou ve výši, která umožní rozvoj zájmů Vašeho dítěte i v několika kroužcích. Doba činnosti v zájmových útvarech je zvolena tak, aby byly přístupné i dojíždějícím žákům, měly návaznost na vyučování a končily před odjezdem autobusů.

Poplatek může ředitelka školy prominout na základě písemné žádosti zákonného zástupce a dokladu, že rodina pobírá sociální dávky.