Granty

Malé školní arboretum

» » 13. leden 2013

Škola na základě vypracování projektu „Malé školní arboretum“ – vlastní botanické zahrady, obdržela grant z Revolvingového fondu Ministerstva životního prostředí ve výši 84% nákladů, tj. 70000,- Kč.

Zahrada bude sloužit pro výuku přírodovědných předmětů a zlepší možnosti využití mezipředmětových vztahů. V době mimo vyučování bude sloužit školní družině a zájmovým kroužkům. Využití nalezne také jako relaxační centrum pro návštěvníky zahrady a školního hřiště z řad veřejnosti.

Budou zde vybudovány nové herní prvky – počítací deska, skákací panák, vrbové iglú, zhotovena hmatová stezka, bylinková spirála, u venkovní učebny osazeno geologické pole, vytvořen „stromový hrad“ s lavičkami a další drobné prvky.

Nově vysazená zeleň zlepší mikroklimatické podmínky prostředí. O vysazené dřeviny budou po celou školní docházku pečovat děti, čímž se posílí jejich vztah k zelené přírodě.