Úřední deska

Zavedení notifikace změn na osobních stránkách

» » 20. srpen 2013

Vážení rodiče,

na webu byla spuštěna nová funkcionalita k osobním stránkám žáků, na kterých zejména třídní učitelé zveřejňují informace pro Vás.

Jde o možnost notifikace změn prostřednictvím mailu, kdy Vám na zadaný e-mail přijde automatické oznámení o provedené aktualizaci osobní stránky žáka, abyste se nemuseli na stránku přihlašovat tak říkajíc „naslepo“.

Aby Vám oznámení mohlo přicházet, je třeba dát k dispozici svou e-mailovou adresu. K tomu slouží formulář v dolní části osobní stránky žáka, nadepsaný „E-mail – zasílání upozornění o aktualizaci osobní stránky“. Uložit můžete (ale nemusíte) postupně celkem dvě mailové adresy, na které pak budou oznámení současně zasílána.

Uložené e-mailové adresy uvidíte na své zaheslované stránce vždy pod příslušným polem v části „Uloženo: … “ Současně s uložením se za adresou zobrazí tlačítko, kterým je kdykoliv možné e-mail ze systému vymazat. Adresy tak na osobní stránce můžete zcela sami volně měnit a mazat.

Kromě zaheslované osobní stránky a administrace, kam má přístup učitelský sbor, se e-mailové adresy nikde nezobrazují. Učitelé je však v případě potřeby mohou dále využít ke zřízené doplňkové funkci v podobě zaslání klasického mailu, kdy se pod správou dané osobní stránky odpovídající mailové adresy automaticky nabídnou do formuláře. Takto je možno účelně a spolehlivě udržovat vždy aktuální kontakt na Vás.

Funkcionalita je v tuto chvíli zprovozněna, kdo má zájem, může ji začít využívat.

Na závěr si dovolím pár poznámek:

  • Mailové servery pracují většinou rychle, ale přece jen zřídkakdy rychlostí blesku. Zpoždění v řádech minut, při údržbě na straně provozovatele někdy ale i nějakou tu hodinku, je docela běžné.
  • Když vzdor spolehlivosti přesto dojdete k závěru, že Vám asi notifikace nechodí, i když by měly, zkontrolujte prosím nejprve Váš zadaný e-mail a případně ho opravte. Rovněž se může stát, že Vám zprávy od nás budou padat do spamu, to my neovlivníme, musíte sami ve své schránce / klientovi.
  • Úplně každá změna notifikována být nemusí. Učitel má na výběr, zda při aktualizaci stránky zaškrtne volbu k odeslání upozornění. Rutinní změny, jako jsou zaznamenávané absence apod., zřejmě notifikovat nebude, protože nemá smysl, aby Vás upozornění otravovala dennodenně. V případě osobní zprávy a důležité hromadné zprávy je to však jistě žádoucí a právě proto byla tato funkcionalita zřízena. Záleží tedy na něm.
  • E-maily budou sloužit pouze pro potřebu komunikace školy s Vámi, nebudou poskytovány třetím stranám, ani po pominutí účelu shromažďovány.
  • Na automatická oznámení prosím neodpovídejte. Na klasický mail odeslaný přes systém samozřejmě můžete, ba se to asi bude i očekávat…

Ať Vám změna slouží k užitku, rozhodnete-li se ji využít.
Pěkné (skoro) ráno Vám přeje administrátor.

Komentáře:
.

» kolmačka jiří » 2. září 2013, 20:32

ANO souhlasím

.

» Dominik » 30. září 2013, 19:36

ano souhlasim

Vložit komentář:
 
Administrátor si vyhrazuje právo zasáhnout vůči nevhodným příspěvkům.