Školní akce

Halloweenská angličtina

» » 1. listopad 2013
  • 31.10. 2013

Ve čtvrtek 31.10. 2013 zažily děti na ZŠ Mýto Halloween. Ačkoli je tento svátek považován primárně za americkou zábavu, v posledních letech se rozšiřuje i do jiných koutů světa, včetně naší republiky. Halloween by se dal přirovnat k českým „Dušičkám“. Je to totiž také svátek, kdy si připomínáme zesnulé, ovšem zcela jiným způsobem. Halloween můžeme popsat jako strašidelný svátek, děti se převlékají za různé masky, nejčastěji duchy, čarodějnice, příšery, ale i jiné nadpřirozené bytosti a chodí koledovat, podobně jako u nás děti o Velikonocích, ovšem až po setmění a v maskách.

Stejně pojaly Halloween děti ze ZŠ Mýto. Hodiny angličtiny se v mnoha třídách změnily v halloweenskou zábavu. Děti dostaly za úkol přijít do školy v kostýmech a pozadu samozřejmě nezůstala ani jejich učitelka. Přestože některé děti masku neměly, nemusely se cítit odstrčené, protože jim jejich spolužáci nakreslili strašidelné a různobarevné obrázky na obličej. Děti měly ve třídě klasické dekorace jako je například vydlabaná dýně. Dále si povídaly o tom, jak Halloween probíhá v USA, kde děti chodí po setmění v kostýmech na koledu a říkají známou frázi „Trick or treat“, aby dostaly sladkosti. Nesmělo chybět ani vyprávění strašidelných historek. Děti si Halloween užily a seznámily se tak zábavnou formou s jednou z kulturních zvláštností USA.