Školní akce

Projekt Les ve škole - záchrana jírovců

» » 6. listopad 2013
  • 1.11.2013

Žáci 1. stupně Základní školy v Mýtě uskutečnili pracovní dopoledne pro záchranu jírovců maďalů. Na pěti místech v okolí Mýta, kde jírovce rostou, shrabali listí i se všemi škůdci na velké hromady. Pracovali se svým doneseným nářadím a s velkou chutí. Všichni totiž věděli od svých vyučujících, proč danou práci dělají a jaký význam pro stromy má. Nasbírali si také větší množství přírodnin. Městský úřad v Mýtě přislíbil odvoz listí a jeho likvidaci.
Toto byla jedna z akcí projektu „Les ve škole – záchrana jírovců maďalů“. Ten bude dále pokračovat v měsíci listopadu v dalších vyučovacích hodinách.
Z přírodnin si žáci udělají pěkné výrobky při hodinách pracovní a výtvarné výchovy. Nasbírané kaštany poslouží jako pomůcka v hodinách matematiky, o ochraně stromů si popovídají při prvouce a přírodovědě. Jistě nebude chybět ani písnička či básnička s danou tematikou. O tom se všichni přesvědčíme na závěrečné prezentaci projektu.