Školní akce

Huráá Vánoce

» » 19. prosinec 2013
  • 18.12.2013

Vánoční výstava pořádaná naší školou měla úspěch. Dopoledne se na ni přišli podívat žáci naší školy a odpoledne patřilo rodičům a příbuzným.

Všichni návštěvníci si v mýtském kině mohli prohlédnout výrobky žáků z Výtvarného kroužku, kroužku Keramika a Dovedné ruce, počíst si v novém čísle školního časopisu vydávaného kroužkem Školní časopis, poslechnout si lidové písně a koledy v podání žáků Pěveckého kroužku a kroužku Hra na flétnu a čekala je dvě divadelní představení. K Vánocům patří hezká pohádka a nejinak tomu bylo i na naší výstavě. První z nich, Rozum a štěstí, zahráli žáci Dramatického kroužku a druhou, Zlatovlásku, si připravili žáci 3. třídy.

Zájmové kroužky na naší škole jsou spolufinancovány z projektu Inkluzívní škola – rovné příležitosti pro všechny děti. Projekt je spolufinancován z ESF a státního rozpočtu ČR.

Video z akce můžete zhlédnout zde .