Školní akce

Soutěž mladých zdravotníků

» » 2. květen 2014
  • 30.4.2014

30.4.2014 se v Plzni konala Soutěž mladých zdravotníků I. a II. stupně. Hlídka z naší školy (Lucie Helešicová, Tomáš Kasík, Věra Šulcová, Pavel Zbuzek, Richard Chvála) se umístila na krásném druhém místě. Mladí záchranáři museli dokázat ošetřit 5 velmi reálně namaskovaných zranění, poradit si s obvazovou technikou a prokázat své znalosti v dopravní výchově i přepravě zraněných. Na soutěž se děti připravují každý čtvrtek v rámci kroužku Zdravý život pod vedením p. uč. Hany Lenkové.