Školní akce

Přednáška o drogách

» » 1. květen 2014
  • 24.4.2014

Ve čtvrtek 24. dubna 2014 absolvovali žáci 4. – 9. třídy ze ZŠ Mýto sérii přednášek o nelegálních drogách. Lektorem byl pan Lukáš Bechyně z občanského sdružení Řekni ne drogám – řekni ano životu, které se zabývá protidrogovou prevencí již od roku 1983.

Žáci byli rozděleni do 3 skupin podle věku a každá z přednášek byla věku žáků přizpůsobena. Všichni se dozvěděli mnoho nových a zajímavých informací o příčinách vzniku a průběhu závislostí, o účincích drog na tělo a mysl, o následcích zneužívání drog, léčbě drogové závislosti, psychice narkomana a dopadu závislostí na mezilidské vztahy. Přednášky byly vedeny velice zajímavě a interaktivně, na závěr každé z nich byl prostor pro otázky žáků. Hlavním smyslem přednášek bylo, aby se žáci zamysleli nad tím, proč lidé drogy zneužívají a aby si uvědomili, že každá droga je jed.

Každý žák si odnesl brožurku nazvanou Pravda o drogách, která je zpracována velice čtivou formou a pojednává o nejvíce dostupných a zneužívaných nelegálních drogách.