Školní akce

8. třída v muzeu

» » 15. červen 2014

Výuka dějepisu žáků 8. tř. v Pamětní síni v Mýtě k tématu 1. svět. války a legionářů.