Školní akce

Závěrečná konference k projektu Inkluzívní škola – rovné příležitosti pro všechny děti

» » 2. červenec 2014
  • 25.6.2014

Ve středu 25. června 2014 se na Základní škole v Mýtě za účasti vyučujících a veřejnosti konala Závěrečná konference k projektu Inkluzívní škola – rovné příležitosti pro všechny děti.

Ředitelka školy, Mgr. Lenka Helešicová, která působila i jako hlavní manažer projektu, a další členové řídící skupiny projektu zhodnotili ve svých vystoupeních projektové cíle, finanční otázku, klady a zápory individuální výuky a práce s dětmi s poruchou učení i zájmovou činnost žáků na škole. Mimo jiné zde bylo řečeno i toto.

Projekt „ Inkluzívní škola – rovné příležitosti pro všechny děti “ trval dva roky. Jeho cílem bylo umožnit i žákům s poruchami učení a dalším, kteří měli nějaké vzdělávací či výchovné problémy, zažít pocit úspěchu při výuce. Vzdělávání a výchova žáků v početně menších skupinách, různé metody práce a mnoho výukových pomůcek napomáhaly ke zvládnutí učiva.

Projekt nebyl jenom o výuce, ale i o poznávání tradic a kultury naší země. Žáci se svými učiteli navštívili několik hradů a zámků v různých ročních obdobích. Seznámili se s památkami Prahy i Plzně. Poznali blíže svůj region, ve kterém žijí. Navštívili několik zoologických zahrad.Celá škola si vyzkoušela fyzikální, přírodovědné a astronomické znalosti v plzeňské Techmánii.

Žáci 9., 6. a 5. ročníku se zúčastnili výukových pobytů v Krkonoších a na Šumavě. Velké množství dětí bylo celé dva roky zapojeno do zájmové činnosti. Na škole pracovalo 14 kroužků. Mnoho z nich se podílelo na reprezentaci školy. Žáci ze sportovních kroužků hájili naše barvy na okresních soutěžích v různých druzích sportovních odvětví. Zdravotníci uspěli v krajském regionu jako druzí. Školní časopis existoval díky kroužku, který zajistil jeho výrobu. Jiné kroužky vytvářely program na akcích školy jako byly např. Den matek, Hurá Vánoce, Vojtěšská pouť, Školní akademie aj. Kroužky Dovedné ruce, Keramika a Výtvarný kroužek zvelebovaly nejen prostředí školy, ale i dělaly radost svými výrobky doma.

Společně se zřizovatelem školy jsme částečně z projektu spolufinancovali vybudování bezbariérového přístupu. Rampa byla postavena u západního vchodu do školy a od nového školního roku může pohodlně sloužit pro vstup kohokoliv, kdo ke svému přemisťování potřebuje vozík.

Projekt červnem rozhodně nekončí, ale i v dalších letech budeme individuálně pracovat se žáky, kteří toto potřebují, a věnovat se poznávací i mimoškolní činnosti našich žáků.