Školní akce

Workshop v Techmánii

» » 20. říjen 2014
  • 14.10.2014

Vybrané žákyně 8. a 9. třídy ZŠ Mýto dostaly možnost zúčastnit se projektu Regionální hospodářské komory Plzeňského kraje Cherchez la femme! – Podpora odbourávání genderové segregace v Plzeňském kraji. Tento projekt podpořila Nadace Open Society Found Praha z programu Dejme (že)nám šanci, který je financován z Norských fondů. Hlavním cílem projektu je přiblížení technických, přírodovědných a ICT oborů dívkám, před kterými stojí volba střední a vysoké školy.

Naše žákyně se díky tomuto projektu vypravily 14. 10. 2014 na workshop do Techmánie. Program byl zaměřený na seznámení dívek se zdroji energie a principem příjmu vody v rostlinách. V úvodu byly všem rozdány pracovní listy, které dívky vyplňovaly ve stálé expozici Techmánie. Byly tematicky zaměřené na vodní, větrné, jaderné, bio, ale i alternativní zdroje energie a úsporu energie v běžné domácnosti.

Následovala show, ve které byl prezentován tekutý dusík. Poté se žákyně přesunuly do fyzikální laboratoře Techmánie, kde byly blíže seznámeny s principem jaderné elektrárny a získaly nové vědomosti o radioaktivitě. Tu si také samy změřily za pomoci Geiger Mullerova počítače.

Po výborném obědě pokračoval program v laboratoři planetária. Zde žákyně experimentálně ověřovaly své znalosti o rostlinách a jejich přijímání vody a vedení živin.

Všechny dívky se z programu vrátily nadšené a těší se na další akce projektu – exkurze do firem, ukázkové dny středních škol i besedy s ženami, které jsou v technických oborech úspěšné.

Jelikož projekt končí až v dubnu roku 2016, čeká žákyně ještě mnoho užitečných a zajímavých akcí.

Všechny fotografie z akce si můžete prohlédnout zde: http://zenyatechnika.cz/realizovane-akce-workshop-techmania2.php