Školní akce

Beseda o ochraně osobních dat

» » 29. říjen 2014
  • 21.10.2014

V úterý 21.10. se na naší škole uskutečnily dvě hodinové besedy pro žáky 2. stupně na velmi aktuální téma – kyberšikana + zneužívání citlivých osobních údajů nezletilých osob.

Žáci byli upozorněni, že v současné době neexistuje stoprocentní ochrana před kyberútoky, riziko se dá pouze zmírnit při dodržování určitých pravidel. Rovněž se seznámili s možnostmi, jak případně snížit intenzitu útoků a jejich dopad. Žákům bylo naznačeno, že právě sdělování citlivých údajů na sociálních sítích může být proti nim zneužito. Besedující také zmínil několik případů kybešikany s tragickým koncem.

Věříme, že beseda povede žáky k přemýšlení nad svým chováním na sociálních sítích, které budou využívat zodpovědně a v rámci právních norem.