Úřední deska

Zabezpečení školy

» » 11. listopad 2014

Žáci byli dne 15.10. poučeni o nutnosti dodržovat pravidla spojená s bezpečností školy.

Žádáme rodiče, kteří si během vyučování vyzvedávají své dítě, aby se po příchodu do školy hlásili ve sborovně popřípadě v ředitelně. Děkujeme.