Úřední deska

Seznam dětí přijatých i nepřijatých k základnímu vzdělávání pro školní rok 2015/2016

» » 27. únor 2015

Základní škola Mýto, okres Rokycany, příspěvková organizace

Zveřejněno 27. 2. 2015

Na základě žádostí zákonných zástupců o přijetí k základnímu vzdělávání na Základní škole Mýto, příspěvková organizace, okres Rokycany, podle ustanovení § 36, odst. 4 a 5 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), zveřejňujeme
seznam dětí přijatých i nepřijatých k základnímu vzdělávání pro školní rok 2015/2016:
1, 012015 přijat/a
2, 022015 přijat/a
3, 032015 přijat/a
4, 042015 přijat/a
5, 052015 přijat/a
6, 062015 přijat/a
7, 072015 přijat/a
8, 082015 přijat/a
9, 092015 přijat/a
10, 102015 přijat/a
11, 112015 přijat/a
12, 122015 přijat/a
13, 132015 přijat/a
14, 142015 přijat/a
15, 152015 přijat/a
16, 162015 přijat/a
17, 172015 přijat/a
18, 182015 přijat/a
19, 192015 přijat/a
20, 202015 přijat/a
21, 212015 přijat/a
22, 222015 přijat/a
23, 232015 přijat/a
24, 242015 přijat/a
25, 252015 přijat/a
26, 262015 přijat/a
27, 272015 přijat/a
28, 282015 přijat/a
29, 292015 přijat/a
30, 302015 přijat/a
31, 312015 přijat/a
32, 322015 přijat/a
33, 332015 ve správním řízení
34, 342015 přijat/a
35, 352015 přijat/a

Zveřejněním tohoto seznamu škola splnila zákonnou povinnost.

O přijetí dítěte bude v souladu s § 67 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu vyhotoveno písemné rozhodnutí, které bude součástí spisu Vašeho dítěte ve škole. Přijatým dětem nebude rozhodnutí v písemné podobě doručováno, zákonný zástupce může požádat o jeho vydání v kanceláři ředitelky školy. Zákonným zástupcům nepřijatých uchazečů bude odesláno rozhodnutí o nepřijetí.

Seznam též zveřejněn

  • vstupní dveře školy
  • nástěnka v mezipatře školy
  • www.zs-myto.cz

Mýto 27. února 2015
Mgr. Lenka Helešicová
ředitelka školy